KHÁCH HÀNG
CỦA TD

Đối với TD, Khách hàng rất quan trọng và chúng tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ quyền lợi và hình ảnh của khách hàng. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng làm tốt nhất có thể để hỗ trợ khách hàng duy trì và phát triển lợi thế cạnh tranh để cùng nhau đạt được lợi ích lâu dài.

New Balance - Adidas - Reebok - Skechers - Under Armour